ผลการวิจัยพบว่า คนเราชอบฟังเพลงที่มีคำว่า “You”

สังเกตได้จากเพลงฮิตหลาย ๆ เพลงมักจะมีคำว่า You หรือมีความหมายคาบเกี่ยวกับคำว่า “You” อย่างเช่นเพลงฮิตของ วิทนีย์ ฮุสตัน “I Will Always Love You” หรือ “I Wanna Hold Your Hand” ของเดอะ บีทเทิลส์ และอีกเพลงฮิตตลอกาลของเอลตัน จอห์น “Your Song” นักวิจัยได้ทำการค้นคว้าในเรื่องนี้แล้วก็เผยแพร่ผลการวิจัยไว้ในเว็บไซต์ 

แกรนต์ แพ็กคาร์ด และ โจนาห์ เบอร์เกอร์ 2 นักวิจัยเผยว่าเขาพบว่า “You” ถูกใช้ในเนื้อเพลงเยอะมาก แล้วเขาก็พบว่าคำว่า “You” นี้มีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เพลงเหล่านั้นดัง ไม่ใช่กล่าวอ้างลอย ๆ แต่ทั้งคู่ได้ทำการค้นคว้าอย่างจริงจังโดยอ้างอิงจากเพลงฮิตที่เข้าชาร์ตบิลบอร์ด Top 50 ตั้งแต่ปี 2014 – 2016 จำนวน 1,736 เพลงนั้น ส่วนใหญ่นั้นมีคำว่า “You” หรือคำที่ความหมายใกล้เคียงทั้ง “yours”, “yourself”

แล้วบริบทในการใช้คำว่า You ก็ยังมีส่วนสำคัญ ถ้า You เป็น “กรรม” ในรูปประโยคอย่างเช่น “Coming at you like a dark horse” จะได้ผลกว่า You ที่เป็น “ประธาน” ในประโยคนั้น ๆ เช่น “You can’t touch it”
เหตุผลที่ You มีผลต่อผู้ฟังอย่างมากก็เพราะ เพลงเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้จินตนาการแทนตัวเองเป็น You ในเพลงนั้น ๆ เพราะ “You” หรือ “คุณ” นั้นเป็นสรรพนามที่ไม่เจาะจง จะเป็นใครก็ได้แล้วแต่เจ้าตัวจะจินตนาการ

การที่ You เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 นั้น ก็ยังเป็น “บุคคล” ที่ยังมีความหมายเปิดกว้าง เป็นงานที่ท้าทายของผู้ประพันธ์เพลงเช่นกัน ผู้ประพันธ์เพลงต้องพยายาม “อย่า” ให้ You ในเพลงนั้น ๆ ถูกจำเพาะเจาะจงว่าเป็น “คนรัก” ของผู้ประพันธ์เท่านั้น แต่ต้องบรรยายถ้อยคำในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้จินตนาการแทน You ในเพลงนั้นเป็นคนสำคัญในชีวิตของผู้ฟังเอง ที่ถูกสื่อผ่านเสียงร้องของศิลปิน

ชาร์ตเปรียบเทียบความชอบจากผู้ฟังต่อเพลงที่มีคำว่า You, Her, Him และ It
ชาร์ตเปรียบเทียบความชอบจากผู้ฟังต่อเพลงที่มีคำว่า You, Her, Him และ It

ในการวิจัยนี้ 2 ผู้วิจัยยังได้ทำการทดลองด้วยการให้อาสาสมัครฟังเพลงจำนวนหนึ่ง ที่มีคำว่า You และเพลงเดียวกันที่เปลี่ยนสรรพนามในเพลงเป็นสรรพนามบุคคลที่ 3 ด้วยคำว่า Her, Him หรือ It สรรพนามในระบุเจาะจงบุคคล ผลการทดลองพบว่าผู้ฟังจะชอบเพลงที่ใช้สรรพนามว่า You มากกว่า

จากทฤษนี้ ยังสามารถนำไปเป็นสมมติฐานเทียบกับเพลงในภาษาอื่นได้ด้วยเช่นกัน และใช้เป็นข้อยืนยันได้ว่าคำว่า คุณ ในภาษาใด ๆ ที่มีสถานะเป็น บุคคลที่ 2 ในเพลงเหล่านั้นจะทำให้เพลงได้รับความนิยมมากขึ้นเสมอ ไม่ใช่แค่ในภาษาอังกฤษเท่านั้น และน่าจะได้เปรียบกว่าภาษาอังกฤษด้วยในแง่ที่ว่า ภาษาอังกฤษที่ใช้ You เพียงคำเดียวโดยไม่ระบุจำนวนบุคคล แต่ในภาษาอื่น ๆ มักจะมีศัพท์ที่แยกเฉพาะบุคคลที่ 2 ที่เป็นบุคคลเดียว กับ You ที่เป็นหลายบุคคล ก็ยิ่งจะสื่อความหมายได้เฉพาะเจาะจงมากกว่า ทำให้ผู้ประพันธ์สามารถสื่อความหมายถึงผู้ฟังได้ง่ายขึ้นกว่าอีกด้วย แล้วผู้อ่านละครับ ชอบเพลงที่มีคำว่า You หรือ คุณ เพลงไหนกันบ้างล่ะ

 

อ้างอิง