Credit: SpaceX

ยาน Dragon 2 ของ SpaceX เลื่อนการส่งมนุษย์ขึ้นอวกาศหลังสภาพอากาศไม่เป็นใจ

หลังมีการประกาศว่ายาน Dragon 2 ของ SpaceX บริษัทสัญชาติอเมริกาที่ร่วมมือกับ NASA จะส่งนักบินอวกาศขึ้นไปบน ISS หรือสถานีอวกาศนานาชาติ หลังสหรัฐห่างหายการส่งนักบินอวกาศขึ้นจากแผ่นดินอเมริกาเกือบ 10 ปี แต่เนื่องจากสภาพอากาศแถบฟลอริดาที่พายุพัดโหมกระหน่ำทำให้การปล่อยยานอวกาศสู่นอกโลกต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างน่าเสียดาย

กำหนดการใหม่สำหรับการปล่อยยานกวกาศภายใต้ความร่วมมือระหว่าง NASA และ SpaceX จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 3:22:45 p.m. EDT และอีกหนึ่งโอกาสคือในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม เวลา 3:00:11 p.m. EDT จากการคาดการณ์พบว่ามีโอกาสเกิดฝนราว 60% ที่ฐานทัพ Patrick ซึ่งอาจกระทบการปล่อยยานอวกาศอีกครั้ง

จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้ขัดขวางการปล่อยยานของ SpaceX ส่งผลให้นักบินอวกาศทั้งสองได้แก่ Douglas Hurley และ Robert Behnken ที่ฝึกฝนการบินรวมระยะเวลาถึง 4 ปี อดบินตามกำหนดการไปอย่างน่าเสียดาย

ถึงแม้ว่าอากาศในวันนี้จะดีขึ้นบ้าง แต่ยังคงมีเมฆฝนในบางพื้นที่อยู่

อ้างอิง CBSNews

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส