NASA ตีตั๋วเดินทางกับ SpaceX เพิ่มขึ้นเผื่อความล่าช้าของ Boeing

นาซา (NASA) เผยมีแผนจะจองตั๋วโดยสารเดินทางไปกลับสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) กับสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) เพิ่มเติมอีก 3 รอบเพื่อรักษาความพร้อมในภารกิจอวกาศโดยเริ่มต้นเดินทางในปี 2023 เนื่องจากระบบขนส่งลูกเรือ หรือยาน Crew Dragon ของสเปซเอ็กซ์เป็นเพียงระบบเดียวที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยของนาซาและช่วยรักษาการทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรให้เป็นไปตามกรอบเวลา

ปี 2014 นาซาได้เซ็นสัญญา CCtCap กับ โบอิ้งและสเปซเอ็กซ์ บริษัทขนส่งอวกาศเอกชนที่ร่วมโครงการขนส่งลูกเรือเชิงพาณิชย์ (Commercial Crew Program) สำหรับส่งนักบินอวกาศของนาซาไปยัง ISS ทำภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตร ซึ่งตามนโยบายจะต้องมี 2 บริษัทที่พร้อมให้บริการ แต่เนื่องจากขณะนี้ยาน Starliner ของโบอิ้งยังไม่พร้อม จึงจำเป็นต้องตีตั๋วใช้บริการยาน Crew Dragon ของสเปซเอ็กซ์เพียงรายเดียวต่อไปสักช่วงหนึ่ง

นาซายกย่องโบอิ้งที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่ากำหนดเวลาในการทดสอบปล่อยยานอวกาศ CST-100 Starliner ที่ไร้ลูกเรือบินไปยัง ISS ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม โดยมีการตรวจสอบระบบก่อนปล่อยยานและได้พบความผิดพลาดของวาล์วในระบบขับเคลื่อนจนต้องเลื่อนภารกิจออกไป ซึ่งขณะนี้โบอิ้งและนาซากำลังร่วมกันทำการตรวจสอบและแก้ไข

สรุปง่าย ๆ ว่านาซายังคงต้องการใช้บริการขนส่งอวกาศของทั้ง 2 บริษัท คือสเปซเอ็กซ์และโบอิ้งเพื่อความต่อเนื่องในการบินทำภารกิจ ซึ่งหากยานของบริษัทใดมีปัญหาก็สามารถสลับไปใช้ยานของอีกบริษัทแทนได้ ทั้งนี้การออกประกาศเป็นการแสดงให้เห็นว่าอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมไม่ได้มีการผูกขาดนั่นเอง ก็ขอเอาใจช่วยให้โบอิ้งสามารถผ่านการทดสอบและให้บริการคู่กับสเปซเอ็กซ์เพื่อการแข่งขันพัฒนาการบินอวกาศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ที่มา : engadget และ nasa

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส