Deadline ได้รายงานว่า ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ ภาพยนตร์ลำดับที่ 5 ในแฟรนไชส์ ‘Monsterverse’ ของ Legendary and Warner Bros. ได้หักปากกาเซียนหลายสำนักในสหรัฐฯ ด้วยการทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกแรงที่สุดในปี 2024

รายงานดังกล่าวระบุว่า ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ ทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกสุดสัปดาห์แรก (29 – 31 มีนาคม 2024) ไปได้อย่างน่าประทับใจถึง 194 ล้านเหรียญ จากทุนสร้าง 135 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นรายได้เปิดตัวทั่วโลกสูงสุดในปี 2024 นี้ (นับจนถึง 31 มีนาคม 2024) แซงหน้า ‘Dune: Part Two’ ที่ทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกไป 178.5 ล้านเหรียญ

รายได้ดังกล่าวมาจากการฉายใน 63 ประเทศทั่วโลก (ไม่นับรวมสหรัฐฯ) ถึง 114 ล้านเหรียญ โดยมาจากประเทศจีนสูงสุดถึง 44 ล้านเหรียญ รองลงมาคือ อินเดีย (5.5 ล้านเหรียญ) และสหราชอาณาจักร (5.3 ล้านเหรียญ)

ในขณะที่รายได้เปิดตัวในสหรัฐฯ นั้น อยู่ที่ 80 ล้านเหรียญ ซึ่งสูงสุดอันดับที่ 2 ในปี 2024 นี้ รองจาก ‘Dune: Part Two’ ที่ทำรายได้เปิดตัวในสหรัฐฯ ไป 82.5 ล้านเหรียญ และเป็นรายได้เปิดตัวในสหรัฐฯ สูงสุดลำดับที่ 2 ของแฟรนไชส์ รองจาก ‘Godzilla’ (2014) ที่ทำไว้ 93.1 ล้านเหรียญ

ด้วยรายได้ระดับนี้ ส่งผลให้แฟรนไชส์ ‘Monsterverse’ ทำรายได้รวมกันผ่านหลัก 2,000 ล้านเหรียญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาอยู่ที่ 2,135.5 ล้านเหรียญ

Godzilla x Kong: The New Empire

รายได้ภาพยนตร์ในแฟรนไชส์ ‘Monsterverse’

เรื่องรายได้เปิดตัวในสหรัฐฯ (ล้านเหรียญ)รายได้รวมทั่วโลก (ล้านเหรียญ)ทุนสร้าง (ล้านเหรียญ)
Godzilla (2014)93.2529.1160.0
Kong: Skull Island (2017 ) 61.0561.1185.0
Godzilla: King of the Monsters (2019) 47.8383.3170.0
Godzilla vs. Kong (2021)32.2 468.0155.0
Godzilla x Kong: The New Empire (2024)80.0194.0135.0
ข้อมูลจาก TheNumbers

5 อันดับ บ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐฯ (29 – 31 มีนาคม 2024)

อันดับที่เรื่องรายได้ (ล้านเหรียญ)รายได้รวมสหรัฐฯ (ล้านเหรียญ)รายได้รวมทั่วโลก (ล้านเหรียญ)สัปดาห์ที่ ทุนสร้าง (ล้านเหรียญ)
1Godzilla x Kong: The New Empire80.080.0194.01135.0
2Ghostbusters: Frozen Empire15.773.4108.52100.0
3Dune: Part Two11.1252.4626.15190.0
4 Kung Fu Panda 410.2151.7347.3485.0
5Immaculate3.311.112.3210.0
ข้อมูลจาก TheNumbers