ช่วงดึกของวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ อินโดนีเซียได้เผยแพร่กฎระเบียบใหม่ในการยกเลิกภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2024 และภาษีนำเข้าจนถึงสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมการขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มการใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงช่วยดึงดูดการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

มาตรการทางภาษีที่กล่าวมาได้อยู่ในแผนจูงใจทางภาษี ซึ่งอินโดนีเซียได้ประกาศไว้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ โดยบริษัทที่สามารถนำเข้าได้จะขึ้นอยู่กับขนาดการลงทุน และความคืบหน้าในการสร้างโรงงาน

นอกจากนี้ อินโดนีเซียจะลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงเหลือ 1% จาก 11% ให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้ ซึ่งเป็นการขยายการลดหย่อนภาษีที่ได้หมดอายุไปเมื่อปลายปี 2023

นับตั้งแต่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศแผนมอบสิ่งใจทางภาษี สังเกตว่ามีผู้ผลิตรถยนต์หลายรายได้เปิดแผนการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซีย ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม BYD ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า BEV จำนวน 3 รุ่น ที่จะออกจำหน่ายในอินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียมีเป้าหมายที่จะเห็นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 600,000 คัน/ปี ภายในปี 2030 และเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยจะใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งนิกเกิล ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ที่มา : reuters.com

***