4 ธันวาคม รัฐบาลและรัฐสภาเดนมาร์กได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้มีรถยนต์ไฟฟ้าหรือไฮบริดอย่างน้อย 775,000 คันภายในปี 2030 จากที่ปัจจุบันเดนมาร์กมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งอยู่บนถนนในประเทศเพียงแค่ 20,000 คันทั้งที่มีรถยนต์ในประเทศทั้งหมด 2.5 ล้านคัน

แผนในครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำแนะนำของสภาภูมิอากาศเดนมาร์กที่ต้องการให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งเดิมทีรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้มีรถยนต์ไฟฟ้า 1,000,000 คันภายในปี 2030

แต่ช่วงแรกรัฐบาลมีแผนว่าจะจัดหาเงินทุนที่ 407.62 ล้านดอลลาร์ (12,318 ล้านบาท) และกำหนดจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในครั้งแรกไว้ก่อนที่ิ 775,000 คัน และจะมีมาตรการจัดเก็บภาษีรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันใหม่ที่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นโดยยึดตามปริมาณของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และต่อจากนี้ในปี 2025 เดนมาร์กจะกลับมาพิจารณาทบทวนเรื่องนี้กันใหม่อีกครั้ง เพื่อวางมาตรการไปสู่การมีรถยนต์ไฟฟ้า 1,000,000 คันภายในปี 2030 ซึ่งเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะไม่อีกกี่ปีข้างหน้าราคารถยนต์ไฟฟ้าก็จะถูกลงพอที่ประชาชนจะจ่ายเงินซื้อได้

มีการตั้งข้อสังเกตได้ว่ารัฐบาลเดนมาร์กได้มีมติในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 37.5% ภายในปี 2030 ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถใช้วิธีการบังคับให้บริษัทผลิตรถยนต์หยุดขายรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันในประเทศได้เพราะผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงต้องออกมาตรการใหม่นี้

อย่างไรก็ตาม ไม่มีแน่ชัดว่าเงินทุน 407.62 ล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลเดนมาร์กจัดให้นั้นจะนำมาใช้สนับสนุนในส่วนใด แต่ที่แน่ ๆ ถ้าใครไม่เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็จะต้องจ่ายภาษีรถยนต์ที่แพงขึ้น หรือไม่แน่อาจจะมีมาตรการจูงใจอื่น ๆ ตามมา ก็ขอให้ติดตามดูความคืบหน้ากันต่อไป

ที่มา : reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส