ภาครัฐ และ CP เซ็น MOU ร่วมมือวิจัย 4 เรื่องเพื่ออนาคตประเทศ

เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จับมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมือกันวิจัยเชิงลึก 4 เรื่องสำคัญที่อาจเป็นอนาคตของประเทศ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน!