Computer Vision Syndrome โรคฮิตติดจอของคนยุคใหม่ | DigiHealth EP.9

ทุกวันนี้มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ติดตัวเราไปทุกที่ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน เมื่อใช้ต่อเนื่องนาน ๆ จะเกิดอาการปวดเมื่อยตา ตาแห้ง เคืองตา หรือตาพร่ามัว อาการนี้อาจเสี่ยงเป็น CVS หรือ Computer Vision Syndrome โรคสายตาของคนยุคนี้ DigiHealth โดย BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จะอธิบายสาเหตุและวิธีป้องกันโรค CVS เพื่อถนอมสุขภาพสายตาของคุณ