สาย LAN ที่ดีต้องดูอะไรบ้าง? by อาจารย์ศุภเดช

คลิปนี้ อ.ศุภเดช จะพาทุกคนไปเปิดโลก “สายแลน” (LAN : Local Area Network) แบบเจาะลึก ทั้งเรื่องมาตรฐาน ประเภทสาย การใช้งาน และประสบการณ์จริงในการวางระบบ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบ!