กสทช. ประกาศมูลค่าคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอล และ Set Top Box ที่ 690 บาท โดยคาดว่าจะแจกคูปองภายในเดือนกันยายนนี้

กสทช. ได้ประกาศมูลค่าคูปองของทีวีดิจิตอลที่จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนแล้วในราคา 690 บาท แต่สามารถใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว หรือ Set Top Box ที่ กสทช. รับรองเท่านั้น
24-1
วันนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทำการพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และมีมติดังต่อไปนี้

  • ได้มีการกำหนดมูลค่าคูปองที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ราคา 690 บาท (ไม่ใช่ราคาของกล่องแปลงสัญญาณ)
  • คูปองดังกล่าว สามารถนำไปเป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว และอุปกรณ์ Set Top Box (อุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล) มาตรฐาน DVB-T2 ที่ผ่านการรับรองของ กสทช.
  • กำหนดแจกคูปองให้จำนวน 22.9 ล้านครัวเรือน
  • วิธีแจกคูปอง จะทำโดยการจัดส่งคูปองผ่านไปรษณีย์ตอบรับ
  • วิธีพิมพ์คูปองโดยจะมีการจ้างหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะต้องมีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงที่เหมาะสม
  • คูปองจะแจกใน 4 จังหวัดนำร่องไปก่อน ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล , เชียงใหม่ , สงขลา และ ขอนแก่น 
  • คาดว่าจะแจกคูปองภายในเดือนกันยายนนี้

แต่มติในข้างต้นก็ต้องส่งไปให้ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พิจารณาต่อไป

ที่มา : NBTC.go.th
รูปจาก : manager.co.th