#beartai พาไปดูเทคโนโลยี Face Recognition ในวงการวิ่งครั้งแรกของโลก!!

ไทยรัน (ThaiRun) สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ของไทย มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ยั่งยืน ด้วยการแนวทางธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) โดยเริ่มจากสร้าง Platform เพื่อเป็นฮับให้กับนักวิ่ง (Happy Hub for Runners) เพราะในปัจจุบันผู้คนมักออกกำลังกายกันมากขึ้น และการวิ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 

ในงาน  “บางแสน 42” 2561 ได้มีการเปิดตัว เทคโนโลยี Face X ซึ่งเป็นการนำระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) และใช้ร่วมกับการจัดทำ Big Data/AI มาใช้กับการวิ่งครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ของงานวิ่งที่มีการใช้เทคโนโลยีนี้ครั้งแรกในงานด้วย โดยแบ่งเป็น

 1. Face ID เป็นเทคโนโลยีระบบการจดจำใบหน้า นำมาช่วยในการตรวจสอบยืนยันบุคคลของนักวิ่ง ว่าเป็นคนเดียวกัน ตามกฎของ IAAF
  1. โดยระบบ Face ID จะมีการบันทึกประวัติของนักวิ่งที่ระบุไว้ในใบสมัคร รวมถึงสถิติการวิ่งที่ผ่านมา
  2. มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 7,037 คน ต้องลงทะเบียนผ่าน BIB ที่มีการจดใบหน้า เพื่อทำให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีความถูกต้อง ยุติธรรมกับนักวิ่งทุกคน ตามมาตรฐานสากล
  3. รวมถึงกรณีที่ผู้วิ่งเกิดอาการบาดเจ็บก็สามารถดึงประวัติทางการแพทย์ การแพ้ยาต่าง ๆ ของนักวิ่งเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงทีด้วย
 2. Face Search เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ Image processing หรือ การประมวลหาภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีความแม่นยำ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาภายถ่ายของนักวิ่ง
  1. โดยระบบ “Face Search” เป็นระบบการค้นหาภาพจากใบหน้า
  2. เพียงโหลดภาพใบหน้าของตนลงในระบบ ระบบจะค้นหาภาพจากใบหน้าใกล้เคียงโดยมีความแม่นยำสูงถึง 95%
  3. แสดงผลลัพธ์ภาพได้ค่อนข้างครบถ้วน นักวิ่งไม่จำเป็นต้องหาภาพทีละภาพจากแต่ละกล้องอีกต่อไป

บริษัทพยายามออกแบบเทคโนโลยีให้อยู่ในรูปของ Platform ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ช่างภาพ สามารถอัพโหลดภาพวิ่งให้กับนักวิ่งได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นพื้นที่การขายสินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิ่ง การจัด Virtual Run เพื่อระดมทุนการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น platform ที่มีศักยภาพมาก”