#ผึ้งรู้ แพ็กกระเป๋าแบบชาว IT มีอะไรเอาขึ้นเครื่องได้บ้าง?

สำหรับใครที่กำลังวางแผนเดินทางไกล ต้องบินไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัด แต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นโดรนต่าง ๆ หรืออุปกรณ์การเคลื่อนที่อย่าง Segway ก็สามารถนำขึ้นเครื่องได้ (แต่ต้องนำแบตเตอรี่ออกมาก่อนจึงจะสามารถโหลดใต้เครื่องได้)

และโดยเฉพาะ แบตเตอรี่สำรองที่เป็นเหมือนชีวิตที่ 2 ของเราที่ต้องคอยติดตัวไว้ ไม่งั้นถ้ามือถือแบตฯ หมดกลางทางก็แย่เลย งานนี้ผึ้งมาแนะนำกันแบบชาว IT ว่า เราติดอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง ที่นี่เลย!

  1. แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุน้อยกว่า 20000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh จะสามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่จำกัด (ต้องมีตัวเลขและตัวหนังสือแสดงอย่างชัดเจน)
  2. แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุ 20000 – 32000 mAh หรือ 100 – 160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน (ต้องมีตัวเลขและตัวหนังสือแสดงอย่างชัดเจน)
  3. แบตเตอรี่ที่มีความจุสำรองมากกว่า 32000 mAh หรือมากกว่า 160 Wh ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ทุกกรณี

งานนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ก็หมดกังวลไปได้เลย!