Ubisoft ยืนยัน Assassin’s Creed Shadows จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้งเกม แต่ระหว่างเล่นเกมไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาก็สามารถเล่นเกมนี้ได้

Ubisoft ได้มีการโพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Assassin’s Creed Shadows หลังจากเกิดความสงสัยขึ้นในหมู่ชุมชนผู้เล่น หลายเกมมักจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาระหว่างการเล่น แต่สำหรับเกมนี้ระหว่างเล่นเกมไม่จำเป็นต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาก็สามารถเล่นได้ แต่ในช่วงระหว่างการติดตั้งจำเป็นต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตถึงจะสามารถติดตั้งเกมนี้ได้

ช่วงหลังหลายเกมเริ่มปรับให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเฉพาะตอนติดตั้งเกมมากขึ้น ระหว่างเล่นไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อก็ยังสามารถสนุกกับเกมต่อไปได้ เริ่มจาก Star Wars Jedi: Survivor ในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น

Assassin’s Creed Shadows เรื่องราวจะดำเนินในประเทศญี่ปุ่นโดยมีตัวละครเอกฝั่งชายเป็นซามูไรนามว่า Yasuke และตัวละครเอกฝั่งหญิงเป็นชิโนบินามว่า Naoe ตัวเกมจะวางจำหน่ายวันที่ 12 พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2024 นี้