ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ ในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนามือหุ่นยนต์อ่อนที่สามารถเล่นเกม Super Mario Bros (เกมปี 2528) ได้จนจบเกม โดยผลิตมือหุ่นยนต์อ่อนนี้ออกมาจากเครื่องพรินต์ 3 มิติ

มือหุ่นยนต์อ่อนหรือ soft robotic hand (ภาพจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์)

มือหุ่นยนต์อ่อน (soft robotic hand) นี้ จัดอยู่ในหุ่นยนต์ในประเภทของหุ่นยนต์อ่อน (Soft Robots) ที่ได้รับการพัฒนาในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา หุ่นยนต์ประเภทนี้ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นทำให้สามารถบิดหรืองอได้มากกว่าหุ่นยนต์โดยทั่วไป อีกทั้งยังทำงานโดยอาศัยใช้พลังงานน้ำหรือพลังงานลม แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้มือหุ่นยนต์อ่อนนี้ขยับได้แทบจะเหมือนมือคนจริง ๆ

นอกจากนี้ นักวิจัยยังใช้กลไกที่เรียกว่า integrated fluidic circuit ทำให้สามารถควบคุมมือหุ่นยนต์อ่อนได้จากตัวควบคุมแบบรวมศูนย์ ไม่ต้องแยกการควบคุมทีละนิ้ว และสามารถป้อนคำสั่งการควบคุมตัวมาริโอในเกม Super Mario Bros ได้จากการป้อนคำสั่งระดับแรงดันที่ควบคุมมือ เช่น หากป้อนระดับแรงดันต่ำ ตัวมาริโอจะเดิน หรือหากป้อนระดับแรงดันสูงขึ้นมา มาริโอจะกระโดด เป็นต้น

ที่มา Maryland Today

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส