ภาคต่อปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือที่เรื้อรังรุนแรง สู่การเจาะลึกแชร์แนวทางป้องกันไฟป่าอย่างเป็นระบบ จากคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ พร้อมเสนอแนะให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังต้องสร้างความเชื่อที่ถูกต้องให้กับชาวบ้าน