ป่าต้นน้ำน่าน คือ สมบัติล้ำค่าของคนไทย…กว่าหลายปี บัณฑูร ล่ำซำ ได้เข้ามามีบทบาทในการหาแนวทางแก้ปัญหานี้ จนตกผลึกเป็น ‘หญ้ายา’ ความหวังของการอยู่รอดทั้งคนและป่า

ติดตามเรื่องราวของยาจากพืชและ YAYA ได้ที่ www.yaya.co.th