เจาะลงไปให้ ลึกกกกก สุดใจจจจ กับการพูดคุยแบบ “Deep Talk” คือการพูดคุยแบบเจาะลึก คุยในทอปปิกที่มีความลึกซึ้ง มีความหมาย และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น 

จุดประสงค์ของการพูดคุยแบบ Deep Talk นี้ คือ การแชร์ความคิดเห็น ส่งต่อความรู้สึก เจาะลึกเรื่องความเชื่อ และแบ่งประสบการณ์จากการพูดคุย ในระดับที่ส่งเสริมความใกล้ชิดทางอารมณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ลึกซึ้งแก่กันมากยิ่งขึ้น    

ข้อดีของการพูดคุยแบบ Deep Talk

การพูดคุยแบบ Deep Talk จะทำให้คุณรู้จักตัวตนของใครคนใดคนหนึ่งได้อย่างถึงแก่นแท้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับที่คุณสนใจอีกด้วย  

เป็นการเปิดใจรับฟังมุมมองของผู้อื่น เพราะแต่ละคนล้วนมีที่มา มีประสบการณ์ มีแนวคิดมีสิ่งที่เจอมาแตกต่างกันไป ซึ่งการพูดคุยแบบ Deep Talk จะทำให้เราสามารถเข้าใจมุมมองของผู้อื่นได้ดีขึ้น และเป็นการทำความความเข้าใจความแตกต่างของชีวิตของแต่ละคน

ช่วยการลดความเข้าใจผิด การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดกว้างช่วยป้องกันความเข้าใจผิด ทำให้ทุกคนต่างเปิดเผยความคิดลึก ๆ ในใจของตนเองได้  

การพูดคุยแบบ Deep Talk นี้จะเป็นการสนทนาระหว่างคน 2 คน หรือจะเป็นการสนทนาเปิดใจแบบเป็นกลุ่มก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องระวัง ของการพูดคุยแบบ Deep Talk!

ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะพูดสนทนาแบบหมดเปลือกเกี่ยวกับวิถีชีวิตแนวคิดหรือความเชื่อของตัวเอง ดังนั้นการพูดคุยแบบเจาะลึกนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไป บางคนกล้าที่จะเปิดเผยแต่บางคนก็อาจจะต้องการสงวนความเป็นส่วนตัวของตัวเองเอาไว้ ดังนั้นก่อนที่จะไปสู่จุดเริ่มต้นของการสนทนาแบบเจาะลึก ให้คุณสังเกตเสียก่อนว่า คนที่คุณอยากจะ Deep Talk ด้วย เขาอยากจะ การพูดคุยแบบ Deep Talk กับคุณหรือไม่

และหัวใจหลักที่สำคัญของการพูดคุยแบบ Deep Talk ก็คือฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเข้าใจ ไม่ตัดสิน เป็นการฟังเพื่อที่คุณจะได้ศึกษาเรียนรู้ในตัวผู้อื่น และอย่านำความลับของคู่สนทนาไปบอกต่อแก่คนอื่นอย่างเด็ดขาด

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ OOCA (อูก้า) ปรึกษาปัญหาใจ

ที่มา:  Linkedin

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส