วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และเตรียมการที่จะดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติผ่านการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ Microsoft, Google, Estee Lauder หรือ Tesla

นายกรัฐมนตรีระบุว่า การเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเหล่านี้จะต้องเป็นการเข้าพบเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 ของบริษัทนั้น ๆ เพื่อเชื้อเชิญเข้ามาลงทุนในไทย โดยตนจะบอกเล่าว่าประเทศไทยดีอย่างไร มีความเหนือกว่าประเทศคู่แข่งอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเตรียมที่จะกำหนดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนเพิ่มเติม สำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า “ภาษีขายหุ้น” นั้น นายกรัฐมนตรีระบุว่า จะไม่มีการพิจารณาจัดเก็บภาษีดังกล่าวตลอดวาระทำงาน 4 ปี

ทั้งนี้ ภาษีขายหุ้น (Financial Transaction Tax) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บมาตั้งแต่ปี 2534 หรือ 32 ปีก่อน

โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บภาษีดังกล่าวอีกครั้งในอัตรา 0.10% หรือ 0.11% เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น โดยในปีแรก (ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ ถึง 31 ธันวาคม 2566) จะมีการเก็บภาษีก่อนในอัตรา 0.055% เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น และจะจัดเก็บเมื่อพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส