ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในหุ้น YGG เมื่อนายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Yggdrazil Group) หรือ YGG ได้ทยอยขายหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดการขายหุ้นมีดังนี้:

  • วันที่ 2 ก.ค. 2567 นายธนัช จุวิวัฒน์ ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 7,158,100 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
  • วันที่ 3 ก.ค. 2567 นายธนัช จุวิวัฒน์ ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 11,153,606 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
  • วันที่ 4 ก.ค. 2567 นายธนัช จุวิวัฒน์ ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 203,567,320 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.82 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

ผลจากการขายหุ้นครั้งนี้ ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของนายธนัชลดลงอย่างมาก จากเดิมที่ถือ 41.143% (247,679,026 หุ้น) เหลือเพียง 4.286% (25,800,000 หุ้น) ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวของการแจ้งขายหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หุ้น YGG มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงถึง 76% ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีกระแสข่าวว่าเป็นการโดนบังคับขาย (Forced Sell) เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีการนำไปเป็นหลักทรัพย์วางค้ำประกันจำนวนมาก แต่ปัจจุบันบริษัทก็ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นผลจากการถูกบังคับขายหรือไม่

โดย Yggdrazil Group ดำเนินธุรกิจสตูดิโอผลิตกราฟิก 3 มิติและเกม ซึ่งเกมดังของ Yggdrazil คือเกมผีไทย Home Sweet Home ที่ออกมาถึง 4 ภาค

ดังนั้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรจับตาดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและทิศทางของบริษัทในอนาคตอย่างใกล้ชิด