นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เร่งทำแอปพลิเคชัน ห้ามโทรหาฉัน ลักษณะคล้าย Whoscall เพื่อช่วยให้ประชาชนแจ้งไม่ยินยอมให้บริษัทต่างๆโทรหาประชาชนเพื่อขายสินค้าต่าง ๆ 

เนื่องจากกฎหมายระบุชัดว่า ประชาชนสามารถแจ้งไปยังบริษัทนั้นได้ หากไม่ยิมยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อนำมาขายสินค้าและบริการต่างๆ โดยสคส. จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การแจ้งบริษัทที่ไม่ต้องการให้โทรหา การบล็อกเบอร์มิจฉาชีพ รวมถึงการทำไวท์ลิสต์ ระบุเบอร์หน่วยงานราชการให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ

ดังนั้นประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบจะปลอดภัยและข้อมูลอยู่ในประเทศไทยเพราะคนไทยทำ ส่วนชื่อแอปตอนนี้ยังไม่มีชื่อที่แน่นอน คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เดือนม.ค.2567 เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชน 

ด้าน นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบันบริการโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการร่วมกับกิจการอื่นด้วย เช่น บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข หรือบริการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Digital ID) ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

และลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชนและในการให้บริการโทรคมนาคม ผู้รับใบอนุญาตจำเป็นต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลจึงได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส