‘The Art of People’ หนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเรื่องของคน ให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ โน้มน้าวคนเป็น เพราะเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิต และยังนับเป็นอีกปัจจัยที่กำหนดว่า ชีวิตเราจะไปในทิศทางไหน โดยจะเล่าเรื่องผ่านเดฟ เคอร์เพน (Dave Kerpen) ผู้เขียน และอีกหลายเรื่องราวของบุคคลสำคัญ พร้อมแบบประเมินเอ็นเนียแกรมท้ายเล่ม

ทักษะเรื่องคน 11 ข้อ

 1. เข้าใจตนเองก่อนเข้าใจผู้อื่น เนื่องจากการรู้ตัวเองนับเป็นรากฐานสำคัญในศิลปะการเข้าใจ เริ่มจากการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของตัวเอง แล้วค่อยมองออกไปที่สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างโอกาส และอุปสรรค
 2. ความเหมาะสมในการพบใครสักคนอยู่ที่ ‘จังหวะ โอกาส’​สานสัมพันธ์จากเพื่อนของเพื่อนที่ใกล้ชิด อย่างไรก็ตามบอกปัดคนที่ควรปฏิเสธบ้าง
 3. อ่านใจคน ไม่ได้มาจากการพูด แต่มาจากการหัดเริ่มที่จะฟังคู่สนทนา และอย่าฟังจากแค่หู ควรใช้ตาอ่านภาษากายด้วยว่า เขาต้องการสื่อสารอะไร
 4. เชื่อมต่อ​กับคนอื่นด้วยการถามว่า “มีอะไรที่ฉันจะช่วยคุณได้บ้าง?” เพื่อแสดงความเป็นมิตร เป็นห่วงเป็นใย และพร้อมช่วยเหลือ
 5. หากต้องการชักจูงคนให้ทำในสิ่งเราที่คิด ‘อย่าขาย ให้เล่าเรื่องแทน’ เพราะการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เหนือชั้นกว่าการขายมาก เรื่องเล่าทำให้คนเห็นภาพ ช่วยเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้น “เมื่ออยากออกทะเล อย่าบังคับให้ผู้คนต่อเรือ แต่ควรบรรยายถึงอิสรภาพบนท้องทะเล ให้พวกเค้าได้รับรู้”
 6. ในบางโอกาส ‘ความสบายใจดีกว่าการเป็นฝ่ายถูก’ จงเตรียมใจล่วงหน้า เพื่อให้พร้อมรับมือในเวลาโต้แย้ง
 7. อย่าสอน แต่ต้องทำเป็นแบบอย่างให้ดู คอยเป็นโค้ชที่ชี้แนะ เสริมสร้าง​จุดแข็ง ไม่ใช่ครูที่เฝ้าแต่บ่น
 8. เมื่อถึงเวลาจงนำให้เป็น ซึ่งคนที่เป็นผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จัดสรรคน และทรัพยากรให้เหมาะสม
 9. ฝึกในการเป็นตัวกลางคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างบุคคล คอยเป็นดั่งผู้ช่วยเหลือที่หาทางออกที่ดีที่สุด จากมุมมองภายนอกปัญหา
 10. สร้างแรงบันดาลใจ​ให้ผู้คน สะสมคำพูดดีๆ ไว้ชมผู้อื่นจากใจจริง หัดชมมากกว่าตำหนิติเตียน
 11. ทำให้ผู้อื่นมีความสุขเสมอ พัฒนา​ตัวเองให้เป็น Giver ที่ดี และอยู่ในสังคมแห่ง Giver เช่น

ในท้ายที่สุด ถ้าอยากประสบความสำเร็จสูงสุด ก็ต้องเข้าใจเรื่องคน ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักปฏิเสธคนให้เป็นเช่นกัน


ชื่อหนังสือ: ศิลปะการอยู่กับคน
แปลจาก: The Art of People
ผู้เขียน: Dave Kerpen
ผู้แปล: พรรณี ชูจิรวงศ์
สำนักพิมพ์: วีเลิร์น (WeLearn)
ราคา: 260 บาท