เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กางแผนติดปีกศักยภาพธุรกิจการบิน หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยพลิกฟื้นพร้อมเดินหน้าเสริมทัพพันธมิตรทางธุรกิจรับอุปสงค์การท่องเที่ยว ตั้งเป้ารายได้ผู้โดยสาร (Passenger Revenue) 17,800 ล้านบาท และยอดผู้โดยสาร 4.5 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2567 นี้ พร้อมตอกย้ำนโยบายสู่การเป็นสายการบินยั่งยืน

ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินโลกและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินโลกและการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ได้มีการสรุปรายได้สายการบินทั่วโลกปี 2566 อยู่ที่ 107% ของปี 2562 (ปีก่อนสถานการณ์โควิด) และคาดการณ์ว่าในระดับอุตสาหกรรมการบินโลกและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะฟื้นกลับมาในปี 2567 ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีการคาดการณ์อัตราการเติบโตสูงสุด

สำหรับประเทศไทย จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 2,536 ล้านคนจากปี 2567 – 2583 จากสถิติผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินในประเทศทั้งหมด ในปี 2566 คิดเป็น 74% ของปี 2562 ซึ่งมีจุดหมายการเดินทางภายใน ประเทศอยู่ที่ 80% ของปี 2562 และการเดินทางระหว่างประเทศอยู่ที่ 68% ของปี 2562 

โดยมีปัจจัยที่สำคัญซึ่งเป็นแรงผลักดันจากภาครัฐบาล อาทิ การยกเว้นวีซ่าให้กับบางสัญชาติ การส่งเสริมการเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มในไทย เป็นต้น

ปักธงเป้าปี 2567 เรียกคืนการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาอีกครั้ง

Bangkok Airways’ Target 2024

เป้าหมายการดำเนินงานของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในปี 2567 บริษัทฯ คาดการณ์จำนวนเที่ยวบิน 48,000 เที่ยวบิน อัตราบรรทุกผู้โดยสาร (%Load Factor) เฉลี่ยเท่ากับ 85% จำนวนผู้โดยสาร 4.5 ล้านคน และรายได้ผู้โดยสาร (Passenger Revenue) 17,800 ล้านบาท ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวบินประมาณ 3,900 บาทต่อที่นั่ง

ทั้งนี้ มีแนวโน้มการสำรองที่นั่งล่วงหน้าในปี 2567 พบว่าเติบโตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ประมาณ 14% โดยมีสัดส่วนจากกลุ่มเส้นทางทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มเส้นทางสมุย 63% กลุ่มเส้นทางภายในประเทศ 28% กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV 8% และเส้นทางต่างประเทศ 1%

Bangkok Airways คำนึงถึง ESG

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ปี 2567 แคมเปญด้านสิ่งแวดล้อม “Low Carbon Skies by Bangkok Airways” ซึ่งมีแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร การจัดการของเสียและเพิ่มมูลค่า การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และพลังงานทางเลือก

สำหรับความยั่งยืนด้านสังคมและธรรมาภิบาล บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหลายมิติ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นสายการบินยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ทางการตลาดปี 2567

นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ด้านนางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2567 นี้บางกอกแอร์เวย์ส วางสัดส่วนของช่องทางการขาย เป็นทางเว็บไซต์ 30 % และช่องทางอื่นๆ 70 % (BSP Agent, Online Travel Agent, Call Center, Etc.)

ซึ่งจะมาจากต่างประเทศ 57% โดยวางแผนขยายการขายเชิงรุกสำหรับตลาดต่างประเทศ โดยการขยาย GSA เพื่อครอบคลุมโอกาสการขายไปยังกลุ่มตลาดใหม่ อาทิ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ลาตินอเมริกา และตุรกี โดยปัจจุบันมี GSA รวมทั้งสิ้น 26 สำนักงานทั่วโลก

ทางบริษัทยังได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการขายผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออมนิชาแนลของบางกอกแอร์เวย์ส อาทิ โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาล โปรโมชั่นดับเบิ้ลเดทบัตรโดยสารราคาพิเศษเพื่อขานรับกระแสการท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เพื่อส่งมอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารในทุกการเดินทาง เช่น กลุ่มธนาคาร บัตรเครดิต ธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

อีกทั้งยังได้ดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารและแคมเปญการตลาดเพื่อปลุกสีสันการท่องเที่ยวให้คึกคักตลอดปี 2567 ผ่านแนวคิด “Redefine Boutique Experience” เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีหลากหลายไลฟ์สไตล์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจผ่านกิจกรรม และประสบการณ์ใหม่ ๆ พร้อมดึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ “ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์” มาร่วมถ่ายทอดการบริการที่สร้างความประทับใจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

และสายการบินฯ จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแคมเปญ “Bangkok Airways Boutique Series 2024”  พร้อมจับมือพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจเสริมความแกร่งตอบสนองการให้บริการ รวมถึงมอบความพิเศษและสิทธิประโยชน์แก่ผู้โดยสาร สร้างประสบการณ์ ความแปลกใหม่ตั้งแต่ในบูทีคเลานจ์ จนถึงสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ตรงใจกับผู้เดินทางกับเรา นางสาวอมรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม