ด่วน! ศาลตัดสิน RS เฉือน กสทช. คว้าสิทธิ์ยิงสดบอลโลก

ในที่สุด ศาลปกครองกลางได้ประกาศคำตัดสินให้ อาร์เอส เป็นฝ่ายชนะคดี กรณียื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ความคืบหน้ากรณีที่ บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลางเพื่อฟ้อง กสทช.ให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 หรือกฎ Must Have ซึ่งครอบคลุมให้ 7 รายการกีฬาต้องออกอากาศผ่านฟรีทีวีเท่านั้น โดยมีฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทั้ง 64 นัด เป็น 1 ในรายการที่อยู่ในข่าย

ล่าสุดเมื่อบ่ายวันที่ 31 มีนาคม 2557 นายสุพรรณ เสือหาญ ทนายของทางบริษัท อาร์เอสฯ ได้เข้าฟังคำตัดสินของศาลปกครอง ในคดียื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2556 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากการออกประกาศดังกล่าวเป็นการสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ FIFA และผู้ฟ้องคดีในอันที่จะใช้สิทธิเผยแพร่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านสถานีโทรทัศน์ในระบบโทรทัศน์ดาวเทียมซึ่งเป็นกิจการของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ผู้ฟ้องคดีได้ขอผ่อนผันการปฎิบัติดังกล่าวแล้ว แต่ได้รับการเพิกเฉย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลได้ตัดสินให้ทาง RS ชนะคดี

โดยเนื้อหาของคำตัดสินศาลปกครอง ชี้มูลว่า “กสทช.” มีอำนาจเต็มที่ในการออกฎ “Must Have” จริง ทว่าอำนาจของกฎดังกล่าวไม่มีผลกับการซื้อลิขสิทธิ์ของ “อาร์เอส” เนื่องจากเรื่องนี้เกิดก่อน “Must Have” และมีผลบังคับใช้ ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้

ที่มา : manager