เปิดโผ “สุพรรณหงส์ 29″ “แสงกระสือ-Where we belong-ฮาวทูทิ้ง” เข้าชิงหลายรางวัล!

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดบุรีรัมย์) จัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และการท่องเที่ยวในตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

สุพรรณหงส์ 29
สุพรรณหงส์ 29

โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมชัย ฉัตรพัฒนสิริ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และ ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว

สุพรรณหงส์ 29
สุพรรณหงส์ 29
สุพรรณหงส์ 29
สุพรรณหงส์ 29

งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29ฮักหนังไทย” จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช และถ่ายทอดสดพิธีการมอบรางวัลทางช่อง Workpoint 23 ระหว่างเวลา 22.15 น. – 00.15 น.

ผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 29

สุพรรณหงส์ 29

1.เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ

สุพรรณหงส์ 29

            – Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่ / บริษัท เซอร์เรียล สตูดิโอ จำกัด

            – ขุนแผน ฟ้าฟื้น / บริษัท แฟทแคท วีเอฟเอ็กซ์ จำกัด

            – จอมขมังเวทย์ 2020 / บริษัท ฮิวแมนฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

            – แสงกระสือ / บริษัท ออลเทอร์เนท สตูดิโอ จำกัด / บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด  บริษัท ดาร์ค อาร์มี่ สตูดิโอ จำกัด

            – อีเรียมซิ่ง / Riff Studio & Alternate Studio

2.เทคนิคพิเศษการแต่งหน้า

สุพรรณหงส์ 29

           – ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร

             – จอมขมังเวทย์ 2020 / Q FX Studio

            – ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อาภรณ์ มีบางยาง

            – พี่นาค 2 / ถัถลี จารุจุฑารัตน์, มนตรี วัดละเอียด

            – แสงกระสือ / ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า

3. ออกแบบเครื่องแต่งกาย

สุพรรณหงส์ 29

            – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / สุธี เหมือนวาจา

            – ขุนแผน ฟ้าฟื้น / ประภากาศ อังศุสิงห์, สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์

            – แสงกระสือ / ชญานุช เสวกวัฒนา

            – อ้าย..คนหล่อลวง / สุธี เหมือนวาจา

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์

4.กำกับศิลป์

สุพรรณหงส์ 29

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ราสิเกติ์ สุขกาล

            – กระเบนราหู / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

            – ขุนแผน ฟ้าฟื้น / พิษณุ วริรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สาธิต ประดิษฐสาร

            – แสงกระสือ / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / พัชรนันต์ ตาลานนท์

5.ดนตรีประกอบ

สุพรรณหงส์ 29

            – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / หัวลำโพงริดดิม

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ธนชัย อุชชิน

            – กระเบนราหู / คริสตีน ออทท์, มาธิเออ กาบรี

            – แสงกระสือ / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ใจเทพ ร่าเริงใจ

6.เพลงนำภาพยนตร์

สุพรรณหงส์ 29

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / เพลง LET U GO ร้องโดย : เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, แพรวา สุธรรมพงษ์ ประพันธ์ : คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มละโยธา, วิษณุ ลิขิตสถาพร

            – ดิวไปด้วยกันนะ / เพลง : รุ้ง โดย : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

            – ไทบ้าน x BNK 48 จากใจผู้สาวคนนี้ / เพลง : โดดดิด่ง ศิลปิน : BNK 48

            – อ้าย..คนหล่อลวง / เพลง : พี่ไม่หล่อลวง ศิลปิน : BamBam

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / เพลง : ทิ้งแต่เก็บ ศิลปิน : The Toys

7.บันทึกเสียงและผสมเสียง

            – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / นฤเบศ เปี่ยมใย จาก บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร, สราวุธ พันถา, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

            – กระเบนราหู / เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา, ชาร์ลส์ บุสเซียน, อาร์โนด์ โรลลองด์

            – แสงกระสือ / ไวกูญ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ, บริษัท วันคลู ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ จาก บริษัท วันคูล ซาวด์ สตูดิโอ จำกัด

8.ลำดับภาพ

            – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ปนายุ คุณวัลลี

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ลี ชาตะเมธีกุล, หรินทร์ แพทรงไทย

            – กระเบนราหู / หรินทร์ แพทรงไทย, ลี ชาตะเมธีกุล

            – แสงกระสือ / มานุสส วรสิงห์, อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต

9.ถ่ายภาพ

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล

            – กระเบนราหู / นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์

            – ดิวไปด้วยกันนะ / นิกร ศรีพงศ์วรกุล

            – แสงกระสือ / ภิไธย สมิตสุต

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นิรมล รอสส์

10.บทภาพยนตร์

            – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / ชยนพ บุญประกอบ, ทศพล ทิพย์ทินกร, ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี

            – ดิวไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวิชญ์ เมืองแก้ว,

            – แสงกระสือ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล,

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

11.ผู้แสดงสมทบหญิง

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / แพรวา สุธรรมพงษ์

            – โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / หัทยา วงษ์กระจ่าง

            – อ้าย..คนหล่อลวง / คัทลียา แมคอินทอช

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ษริกา สารทศิลป์ศุภา

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / อาภาศิริ จันทรัศมี

12.ผู้แสดงสมทบชาย

            – จอมขมังเวทย์ 2020 / จิรายุ ตันตระกูล

            – ดิวไปด้วยกันนะ / พันธุ์ธัช กันคำ

            – ไบท์แมน 2 / สมชาย เข็มกลัด

            – อ้าย..คนหล่อลวง / พงศธร จงวิลาส

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ถิรวัฒน์ โงสว่าง

13.ผู้แสดงนำหญิง

            – Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน / พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์

            – ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค / อารยา เอ ฮาร์เก็ต

            – แสงกระสือ / ภัณฑิรา พิพิธยากร

            – อีเรียมซิ่ง / ราณี แคมเปน

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง

14.ผู้แสดงนำชาย

            – ดิว ไปด้วยกันนะ / ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์

            – โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

            – แสงกระสือ / โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์

            – อ้าย..คนหล่อลวง / ณเดชน์ คูกิมิยะ

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์

15.ผู้กำกับภาพยนตร์

สุพรรณหงส์ 29

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / คงเดช จาตุรันต์รัศมี

            – กระเบนราหู / พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

            – ดิว ไปด้วยกันนะ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

            – แสงกระสือ / สิทธิศิริ มงคลศิริ

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

16.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

สุพรรณหงส์ 29

            – Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า / บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ติเอด ฟิล์ม จำกัด, บริษัท ซองซาวด์ โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท สไลด์เดอร์ แคท จำกัด

            – กระเบนราหู / ไดเวอร์ชัน, มิทเอ้าท์ซาวด์ฟิล์ม

            – ดิว ไปด้วยกันนะ / บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

            – แสงกระสือ / บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด

            – ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ / บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

17.ภาพยนตร์สารคดี

สุพรรณหงส์ 29

            – School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน / บริษัท อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ จำกัด

            – ดินไร้แดน / Mobil Lab Project

            – ติดถ้ำ / Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส