Gamera-Rebirth-

Kadokawa ปลุกตำนาน Gamera พร้อมฉายทาง Netflix

Kadokawa ประกาศปลุกตำนานเต่ายักษ์ผู้พิทักษ์กลับมาอีกครั้ง

Gamera-Rebirth- จะมาในรูปแบบแอนิเมชันฉายทาง Netflix พร้อมปล่อยทีเซอร์สั้นออกมาให้ชมกัน ยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยออกมาและวันฉาย

การกลับมาของเต่ายักษ์ผู้พิทักษ์สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ที่รอกันมาอย่างยาวนาน Gamera ถือกำเนิดขึ้นจากภาพยนตร์เรื่อง Gamera the Giant Monster ในปี ค.ศ. 1965 หลังจากนั้นก็มีภาคต่อมากมาย Gamera vs. Gyaos, Gamera: Super Monster เป็นต้น

Gamera หายไปถึง 15 ปี ก่อนจะกลับมาในปี ค.ศ. 1995 ด้วยไตรภาคของ ชูสุเกะ คาเนโกะ (Shusuke Kaneko) ผู้กำกับชาวญี่ปุ่น Gamera: Guardian of the Universe, Gamera 2: Attack of Legion และ Gamera 3: Revenge of Iris เป็นไตรภาคสร้างชื่นให้กับแฟรนไชส์นี้

แฟรนไชส์นี้หายไปอีกครั้ง ก่อนกลับมาปี ค.ศ. 2006 Gamera the Brave เป็นเรื่องสุดท้ายของ Gamera แม้ในปี ค.ศ. 2015 Kadokawa เผยโปรเจกต์ที่นำเต่ายักษ์ผู้พิทักษ์กลับมาด้วยภาพยนตร์สั้น สุดท้ายโปรเจกต์ดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้น

อ้างอิง Anime News Network

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส