Sweat16! วิ่งโชว์ความสดใส 2 งาน Countdown

31 ธันวาคม 2561 Sweat16! วิ่งโชว์ความสดใสสองเวที สองงาน Countdown ใจกลางกรุง โชว์แรกเริ่มขึ้นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมง ภายในงาน WarmUp Countdown Party : Center Point of Siam Square ซึ่งมีการแสดงจากบรรดาศิลปินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ตจัดเต็มจาก เป๊ก ผลิตโชค, TWO PEE SOUTHSIDE, MODERNDOG และแน่นอนน้องๆ Sweat16!

ต่องาน 2 ของน้องๆ Sweat16! ด้วยโชว์ในงาน Endless Celebrations Countdown ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงของน้องๆ แล้วก็ยังมีศิลปิน อาทิ แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข, ออฟ-กัน-เต-นิว และปิดท้ายคืนเคาท์ดาวน์ด้วย 4 โพดำ นำโดย แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น, กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ, โดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และตั้ม-วราวุธ โพธิ์ยิ้ม

Sweat16! TKO Battle

MusicSweat16 vs NinkSweat16

ในงาน Endless Celebrations Countdown @King Power

WarmUp Countdown Party : Center Point of Siam Square