‘ชาฤๅษีเขาใหญ่’ พบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 ‘ชาฤๅษีเขาใหญ่’ วงศ์ชาฤๅษี (Gesneriaceae) ถูกบรรจุให้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก หลังจากได้รับการรับรองและแถลงโดยผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

 ‘ชาฤๅษีเขาใหญ่’ วงศ์ชาฤๅษี (Gesneriaceae)

‘ชาฤๅษีเขาใหญ่’ มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Paraboea khaoyaica Kaitongsuk, Triboun & Sungkaew มีการค้นพบพรรณไม้ต้นแบบเจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ก่อนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Gardens’ Bulletin Singapore เล่มที่ 73(1) หน้า 204 ปี 2021 

‘ชาฤๅษีเขาใหญ่’ เป็นไม้ล้มลุก ขึ้นบนหินทราย ริมลำธาร ในป่าไผ่และป่าเต็งรังที่ระดับความสูง 100 – 150 เมตร ออกดอกและผลในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พบเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีสถานภาพเป็นพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species) ตามระบบการจัดสถานภาพของ IUCN

อ้างอิง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส