ล่าสุดทางเว็บไซต์ So Is It Any Good ได้ทำการเผยแพร่ภาพพิเศษจากกองถ่ายของ Alien: Covenant ซึ่งแสดงให้เห็น Neomorph ที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างไปจาก Xenomorph ฉบับดั้งเติม