The Emoji Movie เป็น “ภาพยนตร์เรื่องแรก” ที่ได้ฉายในประเทศซาอุดีอาระเบีย “ในรอบ 35 ปี”

Reuters ยืนยันว่า ประเทศซาอุดีอาระเบียได้เริ่มฉายภาพยนตร์เรื่อง The Emoji Movie ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในโรงภาพยนตร์ชั่วคราว หลังจากมีการประกาศยกเลิกการแบนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความสุขให้กับประชาชนในประเทศเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการปูทางไปสู่การกลับมาฉายภาพยนตร์ให้ผู้คนในประเทศได้ชมอีกครั้ง

ภาพยนตร์ที่จะได้รับการฉายนั้น จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าทางศีลธรรม

โรงภาพยนตร์ชั่วคราวดังกล่าวได้รับการติดตั้งขึ้นในหอวัฒนธรรมของรัฐในเมืองญิดดะฮ์ (Jeddah) โดยได้มีการปูพรมแดง, มีโปรเจ็คเตอร์ และเครื่องทำป็อปคอร์น โดยโรงภาพยนตร์เริ่มเปิดในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2018

ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เริ่มการแบนการฉายภาพยนตร์มาตั้งแต่ช่วงต้นยุค 1980 โดยเป็นผลมาจากการกดดันจากชาวมุสลิม เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นประเทศอนุรักษ์นิยมทางศาสนา โดยมีนอกเหนือจากการห้ามฉายภาพยนตร์แล้ว ยังมีการสั่งห้ามประกอบกิจกรรมด้านความบันเทิงในที่สาธารณะ, ห้ามผู้ชายและผู้หญิงพบปะกันในที่สาธารณะ และรวมถึงห้ามผู้หญิงขับรถยนต์ด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : screenrant