ทอท.เผยเช็คอินสุวรรณภูมิคิดตังค์เพิ่ม 5 บาท

บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน (ทอท.) ระบุว่า ทอท.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่างๆ ที่ใช้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า จะขอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการเช็คอินสนามบินเพิ่มอีกคนละ 5 บาท จากปกติ 25 บาท เป็น 30 บาท มีผลเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป ชี้เพิ่มค่าธรรมเนียมนำไปพัฒนาระบบเช็คอินให้มีคุณภาพมากขึ้นทอท. ชี้แจงว่าการขึ้นรายได้ค่าเช็คอินจะไม่กระทบต่อผู้โดยสารเพราะสายการบินจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด ขณะที่การเรียกเก็บค่าเช็คอินจะเรียกเก็บเฉพาะค่าโดยสารขาออกอย่างเดียว

ปัจจุบันสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารใช้บริการไม่ต่ำกว่าปีละ 60 ล้านคน โดยการขึ้นค่าเช็คอินจะทำให้ ทอท. มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 150 ล้านบาท และนโยบายดังกล่าวผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) แล้วตั้งแต่ปลายปีก่อน หลังจากที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่เคยปรับขึ้นค่าเช็คอินมาตลอด 7 ปีนับตั้งแต่เปิดให้ใช้สนามบิน

ที่มา : dailynews