นับเงินสดของ Apple ตอนนี้ ดูซิว่ารวยกว่าประเทศไหนกันบ้าง?

อัปเดตสถิติข้อมูลเงินสดสำรอง (Cash reserve) ครั้งล่าสุดของบริษัท Apple พบว่าตอนนี้ Apple มีเงินสดอยู่ในมือสูงถึง  159,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ที่เรียกได้ว่ามีปริมาณมหาศาลมากกว่าเงินคงคลังของหลายๆ ประเทศเสียอีก

apple-cash

จากข้อมูลนี้ที่ทาง Moody, IMF ได้สรุปมาโดยการเปรียบเทียบยอดเงินสดสำรองของบริษัทและประเทศต่างๆ โดยที่ตั้งให้ Apple เป็นอันดับ 1 โดยจัดมา 50 อันดับ จะเห็นได้ว่าเงินสดสำรองของ Apple นั้นมีมากกว่าหลายประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะมีเงินสดสำรองอยู่กันในระดับหมื่นล้านเหรียญ แต่ถ้าเทียบกับประเภทที่เป็นบริษัทด้วยกันจะเห็นได้ว่า Apple มีเงินเยอะมากกว่า Google คู่แข่งที่มีอยู่ 59,000 ล้านเหรียญ

ที่มา : Business Insider