‘ฮิตาชิ’ เตรียมติดตั้งลิฟต์ที่เร็วสุดในโลกที่กวางโจว ใช้จริงปี 59

‘ฮิตาชิ’ ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมไฟฟ้าของญี่ปุ่น เตรียมติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ตึก ‘กว่างโจว ซีทีเอฟ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์’ ในนครกว่างโจว โดยลิฟต์มีความเร็วถึง 72 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยจะเปิดใช้งานจริงในปี 2559 นี้

ทั้งนี้ ตึกดังกล่าวเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองกวางโจ่ว โดยมีความสูง 530 เมตร ทั้งหมด 111 ชั้น ซึ่งลิฟต์นี้ผู้ใช้งานสามารถขึ้นลิฟต์จากชั้น 1 ถึงชั้น 95 ในเวลาเพียง 43 วินาที โดยฮิตาชิจะติดตั้งลิฟต์ทั้งหมดจำนวน 95 ตัว แบบตู้โดยสารคู่ทั่วไปภายในตึก แต่จะติดตั้งลิฟต์เร็วที่สุดในโลกไว้เพียง 2 ตัวเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ลิฟต์ดังกล่าวได้ใช้ระบบมอเตอร์แม่เหล็กที่จะให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการใช้งาน นอกจากนี้ ลิฟต์ยังมีความปลอดภัยด้วยระบบเบรกที่สามารถทนต่อความร้อนสูงในสภาวะที่ลิฟต์เกิดเหตุขัดข้องอีกด้วย

ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ ลิฟต์ที่กว่างโจวนี้ จะกลายเป็นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกทำลายสถิติปัจจุบันที่ตึก ‘ไทเป 101’ ในกรุงไทเปของประเทศไต้หวันซึ่งครองแชมป์ความเร็วลิฟต์ที่ 60.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง

_74370306_166660884

ที่มา : BBC