เรียกค่าไถ่แนวใหม่ แฮคเกอร์ทำการล็อคอุปกรณ์ iOS และ Mac ของผู้ใช้ในออสเตรเรีย พร้อมเรียกค่าปลดล็อคเป็นเงิน 100 ดอลล่าร์/ยูโร

ผู้ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple ในออสเตรเลียเจอเคสประหลาดๆเข้าให้แล้ว เมื่อผู้ใช้งานได้อ้างว่าอุปกรณ์ของเขาถูกแฮคเกอร์ทำการ lock และถูกเรียกค่าไถ่โดยให้จ่ายค่าปลดล็อคอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ หรือ ยูโร
australian_ios_device_hacked

เรื่องมีอยู่ว่า มีผู้ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple ได้ทำการ post เรื่องไว้ใน Apple Support Forum ว่ามีแฮคเกอร์นามว่า “Oleg Pliss” ได้ทำล็อค iPhone , iPad และ Mac จากการ remote เข้าไปผ่าน iCloud และ device ที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็มีข้อความขึ้นเป็นข้อเสนอให้ทำการปลดล็อค เป็นจำนวนเงิน 100 ดอลล่าร์ หรือ ยูโร

ผู้ที่ทำการ post เรื่องนี้ใช้ชื่อ user name ว่า “Sei_L” โดยนอกจาก post ใน Apple Support Forum แล้ว ยังได้ทำการติดต่อขอความช่วยเหลือจาก Apple อีกทางด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย IT อย่าง Troy Hunt มีความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า แฮคเกอร์ อาจได้ข้อมูลที่รั่วไหลมาจากการใช้บริการ หรือ website ต่างๆของผู้ใช้ แล้วนำข้อมูลนั้นเข้าใช้บัญชี iCloud พฤติกรรมของผู้ใช้ที่ถูกแฮคส่วนใหญ่จะไม่ได้เปิดใช้ two-step verification ไว้สำหรับ Apple ID ตามวิธีที่บอกไว้ใน support page

สำหรับ two-step verification สามารถศึกษาได้ตามนี้เลยครับ >> Apple Support Page <<

ที่มา : macrumors