เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ Google ปิดไม่ให้ลงส่วนเสริมของ Chrome ที่มาจากนอก Web Store

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน Google จะทำการปิดไม่ให้ลงส่วนเเสริมของ Chrome (Chrome extension) ที่ไม่ได้มาจาก Web Store โดยตรง !

chrome_extensions_store
มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นานแล้วว่า Google จะทำการปิดไม่ให้ผู้ใช้งาน browser Google Chrome ลงส่วนเสริม (extension) ที่ไม่มาจาก Chrome Web Store แล้ววันนี้เอง Google ก็ได้ใช้นโยบายนี่้กับ Chrome ที่ลงบน Windows

Google ทำการออกนโยบายนี้มาเพื่อปกป้องผู้ใช้งานจากโปรแกรมส่วนเสริมที่อาจเสี่ยงอันตรายโดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนการคัดกรองของ Google ซะก่อน

หากผ้ใช้งานลงโปรแกรมที่มาจาก Web Store โดยตรงอยู่แล้วคงไม่มีผลกระทบอะไรกับเรื่องนี้ ยกเว้นแต่ผู้ใช้งานชอบลองของ หรือ ลงโปรแกรมที่มาจากนอก Web Store พวกโปรแกรมเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้งานได้แล้ว (disabled) แต่ถ้าผู้ใช้ยังต้องการที่จะใช้โปรแกรมที่มาจากนอก Web Store จริงๆ คงต้องเปลี่ยนไปใช้งานตัว browser ที่เป็นของนักพัฒนา (dev channel)

แน่นอนว่า ผู้ใช้งาน OS X และ Linux ยังสามารถใช้ส่วนเสริมที่มาจากนอก Chrome Web Store ได้ เพราะตอนนี้มีแต่ Windows เท่านั้นที่ใช้นโยบายตัวนี้

ที่มา : engadget | Chrome Blog
รูปจาก : techgenie.com