ซื้อของแท้เถอะ! เผยใช้ที่ชาร์จแบตฯ ปลอมทำวงจรควบคุมไฟไอโฟนเสียหาย

มีรายงานเปิดเผยว่า การใช้อะแดปเตอร์หรือที่ชาร์จแบตเตอรี่ของปลอม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แผงวงจร IC ที่ทำหน้าที่ควบคุมชาร์จแบตฯ ได้รับความเสียหายและจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในอนาคต เช่น แบตฯ เสื่อม หรือเครื่องดับไปดื้อๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์จากอังกฤษอย่าง mendmyi ระบุว่า บริษัทได้มีการตรวจสอบเครื่อง iPhone 5 ที่ลูกค้าส่งซ่อมมา และพบว่าสาเหตุหลักมาจากการใช้งานเครื่องชาร์จแบตสำรองที่ผลิตจากบริษัทแบบ Third-Party ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้วงจร IC ของเครื่องที่ตั้งบนแผงวงจรชิป A6 ได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถควบคุมการไหลของกระแสไฟเข้าที่ตัวเครื่องได้ ทำให้เกิดการไหม้ในวงจรดังกล่าว 

ด้วยสาเหตุดังกล่าว ตัวเครื่องจะพบปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ เช่น เครื่องดับไปเองขณะใช้งานทั้งที่ยังเหลือแบตเตอรี่ใช้งานอีกมาก หรือเสียบสายชาร์จแล้วเปิดเครื่องไม่ได้ ไปจนถึงการขึ้นแบตฯ เหลือ 1% แม้เสียบชาร์จอยู่ก็ตาม ซึ่ง mendmyi ระบุว่านอกจาก iPhone 5 แล้ว ปัญหานี้อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน หากเสี่ยงใช้แบตฯสำรองที่ไม่ได้มาตรฐาน  

ที่มา : macrumors