ซากสมาร์ทโฟนรีไซเคิลรักษ์ป่า!

นับวันขยะอุตสาหกรรมไอทียิ่งมีเยอะขึ้นมากมายจนไม่รู้จะนำไปถม หรือทิ้งที่ไหนดีเพราะรียูสและรีไซเคิลกันแทบไม่ทัน แต่มาวันนี้มีนักประดิษฐ์หัวใส นำซากสมาร์ทโฟนมาทำอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ได้แล้ว !

63ad245a1c76b2c719a1cf3eab472046_large

ป่าฝน เป็นป่าที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์สัตว์หายากมากมาย ซึ่งมักถูกคุกคาม ทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งช่วยกันประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจจับภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผืนป่าจากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ โดยเฉพาะ “มนุษย์!”

อุปกรณ์ดังกล่าวสร้างขึ้นจากซากมือถือสมาร์ทโฟนและใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เรียกว่า “อุปกรณ์ Rainforest connection” โดยทำการติดตั้งไว้ตามต้นไม้เพื่อตรวจจับเสียงที่ส่อถึงการทำลายต่าง ๆ เช่น เสียงเลื่อยไม้ เสียงสัตว์ร้องด้วยความตกใจ และทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถเข้ามาจัดการพื้นที่ได้ทันที การติดตั้งเครื่องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และเซ็ทอัพอีกไม่กี่นาทีเท่านั้น และหากหวั่นใจว่านักลักลอบตัดไม้และค้าสัตว์ป่าจะแอบปิดเครื่องหรือเคลื่อนย้ายมันล่ะก็ ทางโครงการ Rainforest connection ได้ทำการติดตั้งระบบที่จะส่งสัญญาณเตือนไว้ด้วย หากมันถูกเคลื่อนย้ายหลังการติดตั้งแล้ว

ab8c1ca7fcdc99f75df89d821229f2fa_large

Topher White ผู้ก่อตั้งโครงการ Rainforest connection กลายเป็นคนที่หมกหมุ่นกับการพยายามหยุดการตัดไม้ทำลายป่าทันทีที่ตระหนักถึงปัญหานี้ โดยมีเป้าหมายไปที่การนำอุปกรณ์ที่มนุษย์มีอยู่แล้ว นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ป่าและสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับป่าได้มากขึ้น  รวมทั้งชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ ไวท์ยังกล่าวอีกว่า “ผู้อยู่ในท้องที่สำคัญที่สุด การเป็นพาร์ทเนอร์กับคนท้องถิ่นเป็นก้าวที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะได้ยินสัญญาณและเข้าถึงพื้นที่ได้เร็วที่สุด”

แม้ว่าโครงการเพื่อหยุดการตัดไม้ทำลายป่า จะได้รับการช่วยเหลือและเฝ้าระวังจากดาวเทียมเป็นส่วนมาก แต่การส่งสัญญาณกลับล่าช้าและทำให้การดำเนินการเพื่อหยุดการตัดไม้ไม่ทันท่วงที การเริ่มโครงการ Rainforest connection จึงเป็นการเฝ้าระวังในอาณาบริเวณที่แคบกว่า และทำให้การดำเนินการง่ายและรวดเร็วกว่าระบบดาวเทียมมาก

โดยทางโครงการ Rainforest connection มีเป้าหมายในการเริ่มต้นติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ ภายในพื้นที่ป่าฝนแอฟริกา คาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่ระยะ 200 – 3oo กิโลเมตรของป่า โดยใช้ 30 เครื่องในการติดตั้ง แต่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการระดมทุนทรัพย์เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้อยู่

ทาง Rainforest connection กำลังระดมทุนในการขยายโครงการ โดยมี Neil Young นักอนุรักษ์/นักร้อง และนักพัฒนา ที่ปรากฏอยู่บนแคมเปญวิดีโอโฆษณาของโครงการด้วย ซึ่งตอนนี้ทางโครงการฯ ทำการระดมทุนได้ทั้งหมด $12,253 จากเป้าหมาย $100,000 และเหลือเวลาอีก 33 วันในการระดมทุนตามแคมเปญของโครงการ และหากมีเงินทุนมากพอ โครงการฯ นี้อาจเกิดขึ้นทันทีภายหลังฤดูร้อน และอาจมีการขยายโครงการไปยังทวีปเอเชีย กับลาตินอเมริกาด้วย

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ mashable.com /kickstarter.com