Google เตรียมไล่ปิดบล็อกในบริการ Blogger ที่มีเนื้อหา 18+

บริการ Blogger ของ Google เป็นเหมือนพื้นที่ สำหรับนักเขียนออนไลน์ เข้าไปเขียนเนื้อหาที่ตัวเองสนใจ
ซึ่ง Google ไม่ได้ออกกฏเกี่ยวกับการดูแลเนื้อหาแต่อย่างใด จนบางครั้งเราอาจเคยเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมSlide7
ล่าสุด Google ออกกฏใหม่ ห้ามทุกคนโพสต์เนื้อหาหรือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อนาจารย์ต่างๆ พร้อมกับ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างรายได้จากการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
แต่อย่างไรก็ตามยังมีหลายบล็อกที่ไม่ปฏิบัติตามกฏเป็นจำนวนมาก
ซึ่งตอนนี้ Google  ได้ทำการร่อนอีเมลล์เตือนถึงผู้ใช้บริการ Blogger บางรายเพื่อแจ้งเตือนถึงเรื่องการเอาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออก และ ถ้าพบว่ายังมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็จะสั่งปิดบล็อกถาวรทันที