ทราบแล้วจ้า ! Google กำลังเร่งมือแก้ปัญหา Google Chrome สูบแบตเตอรี่เหล่า Windows Computer

Google กำลังเร่งมือแก้ไขปัญหาที่ Google Chrome สูบแบตเตอรี่ Windows Computer กว่า 25%
google_chrome_windows_about_lede

จากปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ที่ Google Chrome กินไฟแบตเตอรี่ของเหล่า computer ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เพิ่มขึ้นกว่า 25 % เมื่อ Google ได้รับรู้ถึงปัญหานี้ ก็เร่งมือที่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที

ก่อนหน้านี้ ปัญหาเรื่องการสูบแบตเตอรี่โดย internet browser ไม่ได้รับการเหลียวแลเท่าไหร่ แต่เมื่อเรื่องราวมันเริ่มจะดังและได้รับความสนใจไปในวงกว้าง จากเรื่องราวที่ถูกเขียนลงใน Forbes โดย เอียน มอร์ริส ทำให้

Google เริ่มให้ความสนใจ และลงมือแก้ไขปัญหา

ในระหว่างที่ Google กำลังทำการแก้ไขปัญหานี้นั้น แนะนำว่า หากไม่จำเป็นต้องใช้งาน browser ก็ควรปิดไปก่อน หรือลองเปลี่ยนไปใช้งาน browser ตัวอื่นๆแทนเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดกับแบตเตอรี่

ที่มา : pcworld | dailytech | wpcentral

แสดงความคิดเห็น