ประกาศอัพเดทการปิดระบบชั่วคราวจาก Game Show Social

ประกาศขออนุญาตปิดระบบของแอปพลิเคชั่น Game Show Social ตั้งแต่เวลา 19.15 น.ของวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ไปจนถึงเวลา 18.45 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการถูกเจาะเข้าระบบข้อมูล (Hacked)

เนื่องจากเกิดปัญหาการจารกรรมข้อมูลการถูกเจาะเข้าระบบข้อมูล (Hacked) ในระบบของ Game Show Social ระหว่างการออกอากาศสดของรายการ ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางเทคนิคต่าง ๆ ในระบบ และที่สำคัญคืออาจเกิดปัญหาผู้เล่นถูกดีดออกจากเกมขณะออกอากาศ หรือไม่สามารถตอบคำถามเล่นเกมได้ตามปรกติ ทั้งนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าทาง Game Show Social ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น และในระหว่างนี้ทางทีมงานต้องขออนุญาตในการปิดระบบเพื่อป้องกันการเข้ามาจารกรรมข้อมูล และทำการแก้ไขระบบอย่างเร่งด่วน โดยจะทำการปิดระบบตั้งแต่เวลา 19.15 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ไปจนถึงเวลา 18.45 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2557

โดยในระหว่างเวลาที่มีการปิดระบบ ท่านผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าเล่นกล่องคำถามมินิเกม เข้าเมนูกระเป๋า หรือแลกรับของรางวัลประเภทที่ต้องแลกรับหน้าร้านได้เป็นการชั่วคราว

เพื่อความยุติธรรมสำหรับนักเล่นเกมที่ประสบปัญหาจากการถูกแฮคเกอร์รังควาน ตั้งแต่การถูกดีดออกจากเกม การส่งข้อความจบเกม หรืออื่น ๆ ทาง Game Show Social ขอทำการ Role back ระบบทั้งหมดให้เป็นข้อมูลของวันที่ 4 สิงหาคม 2557 และขอให้การเล่นเกมในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ถือเป็นโมฆะ

ทั้งนี้ทางรายการ Game Show Social ต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา ณ ทีนี้ด้วย และเมื่อมีการแก้ไขปัญหาเรียบร้อย ทางเราจะรีบแจ้งความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมทราบทันที