Microsoft ประกาศจะถอด Skype บน Windows Phone 7 ออกแล้ว

ดูเหมือนจะเป็นข่าวร้ายของผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows Phone เพราะ Microsoft จะถอด Skype ออกจาก Windows Phone 7 
Skype_wp7
ดูเหมือนว่าแอพพลิเคชั่น Skype จะไม่ได้ไปต่อซะแล้ว เนื่องจาก Microsoft ออกมาประกาศแล้วว่าจะถอด Skpye ออกจาก Windows Phone 7 แล้ว

ดังนั้น แอพฯตัวนี้จะมีให้ดาวโหลดบน Windows Phone Store อีกไม่นานแล้ว และผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในอีก 2-3 สัปดาห์หน้า

Skype เองก็ได้ประกาศเรื่องนี้ผ่านทาง Blog ของตัวเอง โดยมีเนื้อความดัวนี้

” ภายในอีก 2 – 3 สัปดาห์ คุณจะไม่สามารถ sign in เข้าใช้งาน Skype บนอุปกรณ์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7 ได้แล้ว แต่คุณยังสามารถใช้ Skype บนมือถือ platform อื่นๆได้ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8 หรือตัวที่สูงกว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ Skype จะไม่สามารถใช้งานบน Windows Phone 7 แล้ว “

นอกจากนั้น Microsoft แนะนำให้ผู้ใช้งานยกเลิกแผนที่จะทำการสมัครสมาชิก (subscription) กับ Skype หากผู้ใช้งานใช้ Skype บน Windows Phone 7 และยังไม่คิดที่จะย้ายไปยัง platform อื่น

ก็ แจ้งเพื่อมาเพื่อทราบสำหรับผู้ใช้งาน Skype บน Windows Phone 7 นะครับ

ที่มา : WPcentral | Skype Blog
รูปจาก : trutower