คลิปงานเสวนา ใช้ไอทีทำเงิน “เปิดกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ”

งานเสวนานี้ เกิดขึ้นเนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มี บทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์กรที่จะอยู่รอดและมีพัฒนาการต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้อย่างเหมาะสม

การใช้ ไอทีทำเงิน“เปิดกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ” จะ เป็นการเสวนาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือการตลาด โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเสวนาดังนี้

Banner Web 2

คุณหนุ่ยพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ – พิธีกรดำเนินงานเสวนา

คุณคชสร ใจแจ่ม Team Leader Sales Manager LINE Thailand – นำเสนอภาพรวมการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มของ LINE เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ประชิดตัวลูกค้าบนหน้าจอมือถือ

พี่หลาม “จิ๋กโก๋ไอที” รายการแบไต๋ไฮเทคlarm – การนำ Social Media ที่ใช้อยู่ทุกๆวัน มาทำรายได้ อาทิ การใช้ Facebook/Line/Instragram

คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ อินโฟจิเนชั่น – การใช้ Google ad word และ www.jitta.com “ลงทุนมีกำไร” เป็นโปรแกรมหุ้นที่ประเมินพื้นฐานหุ้นตัวนั้น ๆ เป็นคะแนนจิตตะสกอร์ ว่าหุ้นตัวนั้นๆ น่าลงทุนแค่ไหน

คุณฤทธิรงค์ แก้ววิเชียร COO Gen C Inspire Corporation – โปรแกรม Smile Trader แจ้งเตือนสัญญาณซื้อขายหุ้นเชิงเทคนิคแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยให้ ” ไม่ตกรถ ไม่ติดดอย ไม่ขายหมู ไม่ต้องเฝ้า ” อีกต่อไป

ขอขอบคุณ TCEP และ MICE มา ณ โอกาสนี้ครับ