Washington ไฟเขียว! เซ็นอนุมัติให้นำร่างผู้เสียชีวิตมาทำปุ๋ยหมักเป็นที่แรกของ US.

ภายใต้กฏหมายใหม่นี้ Washington กลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่อนุญาติให้นำร่างผู้เสียชีวิตมาทำปุ๋ยหมักได้อย่างถูกกฏหมาย ผู้คนที่อาศัยในรัฐดังกล่าวสามารถเลือกได้ว่าเมื่อเขาเสียชีวิตเขาอยากจะถูกเผาตามธรรมเนียมดั้งเดิม หรือกลายเป็นปุ๋ยเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมากฏหมายนี้ถูกเซ็นอนุมัติโดยผู้ว่าราชการรัซ Jay Inslee กระบวนการดังกล่าวถือเป็นกระบวนการจัดการที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในเมืองที่ขาดแคลนพื้นที่สุสาน แทนที่ร่างของพวกเขาจะถูกฝังทิ้งไว้เฉยๆ พวกเขาสามารถเลือกที่จะกลายเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นไม้ทำประโยชน์ได้แม้ร่างจะไร้วิญญาณแล้วก็ตาม

Katrina Spade ผู้ริเริ่มแนวคิดการออกกฏหมายนี้ ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนหากเขาต้องการเป็นปุ๋ย เธอกล่าวว่ากฏหมายใหม่นี้เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดการที่ดิน เธอยังอธิบายวิธีการจัดการศพของบริษัทของเธอที่ชื่อ Recompose  อีกว่า เธอะนำศพใส่ไว้ในหีบเหล็กหกเหลี่ยมกับหญ้า Alfalfa เศษไม้ และ ฟาง หลังจากนั้นร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกหมักทิ้งไว้ 30 วัน เราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่มีปรอมาณเท่ารถเข็น 2 คันรถ การจัดการแบบนี้จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับอเมริกาที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น

นอกจากในอเมริกาแล้วในสวีเดน และ อังกฤษยังมีกฏหมายที่อนุญาติให้ฝังร่างผู้เสียชีวิตแบบธรรมชาติ หรือไม่ต้องใส่โลงแล้วเช่นกัน

อ้างอิง