Connect with us

News

UN เรียกร้องให้บริษัททางเทคโนโลยีแบ่งแยกเพศ Voice Assistants ให้น้อยที่สุด!

ผู้ช่วยเสียง หรือ Voice Assistants ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Siri ของ Apple หรือ Alexa ของ Amazon มักจะมาพร้อมกับเสียงของผู้หญิง ทำให้กระตุ้นการใช้คำที่ไม่เหมาะสมในการสนทนากับ AI มากขึ้น

Voice Assistants ส่วนมากมักจะใช้เสียงของผู้หญิง เนื่องด้วยเสียงที่ฟังนั้นมีความอ่อนน้อม และ ให้ความรู้สึกถึงการช่วยเหลือมากกว่า แต่เพราะการตอบกลับที่ค่อนข้างเป็นระบบแบบแผนมากเกินไปของ AI ทำให้มันตอบรับแม้กระทั้งคำพูดลามกจากผู้ใช้ด้วยเช่นกัน ทาง UN จึงออกมาเรียกร้องให้บริษัททางเทคโนโลยีต่างๆผลิต  Voice Assistants ให้มีความเป็นกลางมากขึ้น ในขณะที่ Google พยายามที่จะทำแถบสี แดง, ส้ม แทนการแบ่งแยกเพศแต่ดูเหมือนยังแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงของการแบ่งเพศให้แก่ AI ถึงแม้ว่าระบบต่างๆจะมีการแก้ปัญหาเมื่อต้องรับมือกับผู้ใช้งานที่ใช้คำไม่สุภาพ แต่ระบบยังคงรับมือเช่นเดิมเมื่อพบกับการคุกคามทางเพศ รายงานดังกล่าวได้มีการแสดงตารางเมื่อระบบ Voice Assistants ต่างๆ เจอกับคำพูดคุกคามทางเพศเช่น hot, pretty, slutty หรือ naughty girl, AI ส่วนมากยังคงกล่าวขอบคุณตำพูดเหล่านั้นอย่างอ้อนน้อม และ บางระบบที่บอกว่าพวกเขาไม่เข้าใจว่ากำลังพูดอะไรอยู่

 ไม่เฉพาะแค่เสียงเท่านั้น แต่ UN ยังเรียกร้องให้บริษัทต่างๆแก้ไขช่องว่างระหว่างเพศในเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี ที่เคยระบุว่าผู้หญิงมีทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานน้อยกว่าผู้ชาย 25%

ประเด็นดังกล่าวดูจะเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อในปัจจุบัน AI ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเช่นกัน จากรายงานกล่าวว่าในขณะ

นี้การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทด้วยคำสั่งเสียงกำลังขึ้นมาเป็น 1 ใน 5 วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้กันแล้ว และคาดว่าจะเพิ่มสูงถึง 50% ในปี 2020 และในอนาคต UN คาดการณ์ไว้ว่า มนุษย์จะสนทนากับ AI มากกว่าคู่สมรสของตนเสียอีก ดังนั้นการปฏิบัติต่อ AI ด้วยความสุภาพจึงเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ

อ้างอิง

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น