บรรยากาศงานประมูลทีวีดิจิตอล ช่วงเช้า

788032781764

งานประมูลทีวีดิจิตอล วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ช่วงเช้า ณ อาคาร CAT Tower ซึ่งจะเป็นการประมูลหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง ซึ่งจะมีผู้ได้แค่ 7 รายเท่านั้น


รายชื่อบริษัทผู้เข้าร่วมประมูล

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
บริษัท บีอีซี- มัลติมีเดีย จำกัด
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
บริษัท อสมท จำกัด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

788033581465  788037414451 788044868226

788044291473

788037035862