7 Go Green Recycled Plastic Road ‘ถนนจากพลาสติกใช้แล้ว’

เปลี่ยนพลาสติกเป็น ‘ถนน’ แนวทางจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 ต.ค.) – ซีพี ออลล์ ร่วมกับ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road ‘ถนนจากพลาสติกใช้แล้ว’ โดยทดลองใช้พื้นที่บริเวณลาดจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นแห่งแรก หวังขยายผลสู่อนาคตไร้ขยะพลาสติก

โครงการฯ นี้เป็นการต่อยอดจากแคมเปญและโครงการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยนำเอาขยะพลาสติกจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ศูนย์กระจายสินค้าและสำนักงานของ CP ALL โดยนำขยะพลาสติกมาบดย่อยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปผสมกับเศษหินแกรนิตและยางมะตอย เผาด้วยความร้อนสูงประมาณ 160-170 องศาเซลเซียส เมื่อพลาสติกหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงทำไปราดทำเป็นถนนได้

ความพิเศษของ ‘ถนนพลาสติก’ ที่นอกจากจะลดปริมาณการใช้ยางมะตอยลงได้แล้ว ยังเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และทนต่อการกัดเซาะของน้ำได้ดียิ่งขึ้น ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจากการกัดเซาะของน้ำฝนและน้ำหนักของรถที่สัญจรผ่านไปมาจึงลดลง

7 Go Green Recycled Plastic Road ‘ถนนจากพลาสติกใช้แล้ว’

 

ทาง ซีพี ออลล์ มีความเห็นว่า การลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกนั้นไม่เพียงพอ แต่ควรต้องเพิ่มการกำจัดขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีและหากเกิดประโยชน์คืนสู่สังคมด้วยย่อมเป็นเรื่องที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการนำขยะพลาสติกมาใช้ทำถนน นับเป็นการเพิ่มปริมาณการรีไซเคิลขยะพลาสติก ซึ่งจากเดิมประเทศไทยมีการผลิตขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตันต่อปี แต่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 5 แสนตัน หรือ 1 ใน 4 ของจำนวนทั้งหมดเท่านั้น

โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิลให้มากขึ้น โดยโครงการฯ นี้ได้รับความร่วมมือจาก เอสซีจี ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ และกลุ่มบริษัท ดาว (ประเทศไทย) ผู้ผลิตพลาสติกระดับแนวหน้าของโลก ในการวางแผนและดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาถนนจากพลาสติกรีไซเคิล

“โครงการฯ นี้ เป็นการสานต่อนโยบาย 7 Go Green ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อน รณรงค์ ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและประเทศชาติ” นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

สุวิทย์ กิ่งแก้ว
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส