ใช้จ่ายมันส์มือขึ้น! ซื้อของผ่าน Apple Online Store จ่ายชำระเป็น PayPal ได้แล้ว

ล่าสุด! ซื้อของผ่าน Apple Online Store สามารถจ่ายชำระด้วย PayPal ได้แล้ว (ลูกค้า US และ UK เท่านั้น)
Apple-PayPal
ล่าสุด Apple รองรับระบบการจ่ายเงิน PayPal สำหรับการซื้อของออนไลน์ Apple Online Store (ใช้ได้กับ Online Store ของ US และ UK)

Screen Shot 2557-12-12 at 8.50.34 PM
Apple เริ่มทำการโปรโมท PayPal ใน website Apple.com แล้ว (เข้าไปดูได้ที่  Apple.com_Payment_Plan)

สำหรับการใช้จ่ายชำระผ่าน PayPal ต้องเป็นยอดซื้อที่ขั้นต่ำที่  250 ดอลล่าร์ และมีให้เลือกการผ่อนชำระ ตั้งแต่ 6 เดือน , 12 เดือน และได้สูงสุดที่  18 เดือน หรือแม้แต่ 0% ปลอดดอกเบี้ยก็ยังมี

ที่มา : thenextweb | Apple.com