Firewall จะแน่นหนาไปไหน? ผู้ใช้งาน Gmail ในประเทศจีนเริ่มจะเข้าถึง E-mail ได้ยากขึ้นกว่าเดิม

ดูเหมือนว่าการเข้าถึง Gmail และบริการอื่นๆของ Google ในประเทศจีนเริ่มจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นกว่าเดิมมาก
shutterstock_240277774
ในปีนี้ การเข้าใช้บริการต่างๆของ Google ในประเทศจีนจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึง Gmail ซึ่งถูกบล็อคการเข้าถึงและใช้งานผ่านบริการของ third-party service ด้วย ทำให้ผู้ใช้งานที่ต้องทำงานผ่านบริการของ Gmail นั้นเริ่มจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากซะแล้ว

ก่อนหน้านี้ ผู้คนสามารถจะรับ E-mail ผ่านทางแอพฯ เช่น แอพฯ Mail ของ Apple หรือแม้แต่ Microsoft Outlook ที่ใช้งานในรูปแบบ POP , SMAP และ IMAP แต่ตอนนี้ ดูเหมือนว่าทาง Firewall ของประเทศจีนจะบล็อคการใช้งานของบริการเหล่านี้ หากผู้ใช้งานสนใจจะใช้งาน Gmail จริงๆ คงต้องใช้งานผ่านการต่อ VPN เท่านั้น

รายงานจาก Google แสดงให้เห็นว่า traffic การเข้าถึง Gmail ในประเทศจีนนั้นค่อยๆลดลงเรื่อยๆ

screen-shot-2014-12-29-at-4-20-48-pm
Google เองก็เหมือนจะเจอวิกฤตเรื่องการโดนเซนเซอร์ในประเทศจีน ตั้งแต่เปิด Google.cn ในปี 2006 ไม่ว่าจะโดนเซนเซอร์ หรือแม้แต่โดนจำกัดการเข้าถึงการใช้บริการ

ในเดือนมิถุนายน ก่อนจะครบรอบ 25 ปี การสังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมิน ประเทศจีนได้ทำการบล็อคการเข้าถึงบริการต่างๆของ Google เช่น Google+ , Gchat , Gmail , Google Calendar และ Google Drive

ที่มา : techcrunch