Apple งานเข้า (อีกแล้ว) เมื่อลูกค้าฟ้องร้องกรณี iOS8 กินพื้นที่มาก ทำให้เหลือพื้นที่ใช้งานน้อยกว่าที่โฆษณาไว้

Apple ถูกลูกค้ารวมตัวกันฟ้องร้อง เนื่องจาก iOS 8 กินพื้นที่มากเกินจริง ทำให้เหลือพื้นที่ใช้งานจริงๆน้อยมาก
iphone-capacity
รายงายจากสำนักข่าว Siliconbeat รายงานว่า Apple กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องครั้งใหม่ของลูกค้า ซึ่งรวมตัวกันฟ้องร้องเรื่องระบบปฏิบัติการ iOS 8 นั้น กินพื้นที่ใน iPhone มากเกินไป

ซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นที่ศาลเขต Bay Arena (Bay Arena federal court) ซึ่งทางลูกค้ากล่าวหาว่า iOS 8 นั้น กินพื้นที่ของ iOS device ไปกว่า 23.1 % เลยทีเดียว (ขึ้นอยู่กับรุ่น และ ความจุของสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นๆ)

โดยข้อมูลที่กล่าวอ้างของลูกค้าที่ฟ้องร้องนั้น iOS 8 นั้นกินพื้นที่ของ iPod ไปกว่า 23.1% และ กินพื้นที่ของ iPhone 5s ไปถึง 18.1% ซึ่งทำให้เหลือพื้นที่ใช้งานน้อยกว่าที่โฆษณาไว้

ซึ่งทนายของกลุ่มลูกค้าที่ฟ้องร้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า Apple ใช้เหตุที่ว่า เมื่อระบบปฏิบัติการกินพื้นที่มาก เหลือพื้นที่ใช้งานจริงน้อยลง ก็เพื่อที่จะบีบให้ลูกค้าซื้อพื้นที่บน iCloud เพิ่มเติม ซึ่งมองว่าเป็นการบีบบังคับลูกค้า และ ใช้กลยุทธ์ทางการค้าที่ไม่เหมาะสม

ที่มา : 9to5mac
รูปจาก : pcmag