ทำเนียบขาว

ทำเนียบขาวปฏิเสธรัฐบาลซื้อหุ้น Nokia, Ericsson แข่งขัน Huawei แต่บริษัทซื้อได้

6 กุมภาพันธ์ แหล่งข่าว Reuters รายงานว่านาย William Barr อัยการสูงสุดสหรัฐฯ ได้กล่าวเน้นถึงภัยคุกคามทางเทคโนโลยีจาก Huawei ว่าสหรัฐและพันธมิตรควรจะเข้าไปลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นมีอำนาจตัดสินใจใน Nokia ของฟินแลนด์และ Ericsson ของสวีเดนเพื่อต่อต้าน Huawei ในเครือข่าย 5G หลังจากนั้นก็ทำให้หุ้นของ Ericsson ขึ้น 4% และหุ้น Nokia ขึ้น 6%

ตามรายงานของ AFP อัยการสูงสุดสหรัฐฯ กล่าวเกี่ยวกับประเทศจีนเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจว่ามีเพียงสองบริษัทที่สามารถแข่งกับ Huawei ได้ในตอนนี้ และการวางหนึ่งหรือสองบริษัทในตลาดขนาดใหญ่ของเราและมีกำลังเงินคอยหนุนหลังจะทำให้เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามมากขึ้นและขจัดความกังวลเรื่องอำนาจที่มีอยู่ สรุปว่าจะดันหนึ่งหรือสองบริษัทในพันธมิตรมาสู้คู่แข่งอย่าง Huawei

7 กุมภาพันธ์ Michael Richard Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวกล่าวปฏิเสธต่อข้อเสนอแนะที่ผิดปกติวิสัยของนาย William Barr อัยการสูงสุดสหรัฐฯ ที่ให้พิจารณาเข้าไปถือหุ้นสองบริษัทคู่แข่งของ Huawei และกล่าวเพิ่มเติมต่อในภายหลังอีกว่าสหรัฐฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Nokia และ Ericsson ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ของบริษัททั้งสองเป็นหลักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5G

รองประธานาธิบดีกล่าวอีกว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ในธุรกิจการซื้อบริษัท ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ แต่ไม่มีอะไรห้ามบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกันเข้าซื้อหุ้นบริษัททั้งสอง

8 กุมภาพันธ์ รองประธานาธิบดีกล่าวเสนอทางเลือกจากประธานคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ (FCC) ว่ามีความพยายามเพิ่มความถี่สำหรับการใช้งานเครือข่ายไร้สาย 5G โดยเป็นแผนที่ประธานาธิบดีอนุมัติและจะดำเนินการต่อไป ซึ่งสหรัฐฯ สามารถขยาย 5G ได้โดยใช้พลังของตลาดเสรีและบริษัทอเมริกัน

สรุปเมื่อดูทิศทางแล้วสันนิษฐานได้ว่าสหรัฐฯ จะใช้อุปกรณ์ของบริษัท Nokia และ Ericsson เป็นหลักในเครือข่าย 5G ซึ่งอาจจะมีบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ เข้าไปถือหุ้นเพื่อควบคุมดูแลและจะเพิ่มความถี่ในการขยายเครือข่าย 5G อีกด้วย

ที่มา : reuters

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส