แบไต๋ไฮเทค – เกมในยุคหน้าของ Sony จะเปลี่ยนไป

http://youtu.be/OGChaAiYsh0

ระบบเกมของ Sony ในยุคถัดไปจะถูกเปลี่ยนไปด้วยระบบ Playstation Now